<%-- از اینجا--%>

نشريه ثمر

 

ثمر شماره 300 - خرداد ماه 1394

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهتغيير در تفکر لازمه تغيير در ساختار

ساماندهی صندوق های بازنشستگی در اولويت برنامه های شش گانه دولت تدبير و اميد

اتخاذ رويکردهای جديد در عرصه های مختلف اقتصادی ضروری است

اصلاح ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری تصويب شد

دهه آینده رونق صنعت گردشگری در کشور

آيين تجليل از برگزيدگان جشنواره ورزشی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد

نشست مشترک مديران کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد

انسجام،نظارت و ارزيابی دقيق از عملکرد حوزه اقتصادی از اهداف اصلی تهيه و تدوين چارت سازمانی حوزه اقتصادی صندوق است.
در هم انديشی جلسه هیئت مديره کانون بازنشستگان کشوری استان اصفهان مطرح شد
دکتر اسلاميان در مراسمی از ايثارگران و خانواده معزز شهدای شاغل در صندوق بازنشستگی کشوری تجليل کرد.
تلاش و اهتمام ما تسهيل و سرعت در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری است
ديگر لازم نيست بازنشستگان کشوری برای خيلی از امور خود به صندوق مراجعه کنند
سلامت - جان شيرين را دريابيم
گفتگو - کسب مهارت های زندگی حفظ پويايی بازنشستگان
گفتار - بازنشستگی، گذر از یک نقش به نقش ديگر
آينه - گروه سرود سرافرازی
رهيافت - چگونه اقتصاد خانواده خود را در دوره بازنشستگی مديريت کنيم؟
گفتگو - قانون جامع هماهنگی حقوق متناسب با افزايش هزينه های زندگی
شرکت سرمايه گذاری آتيه صبا
ياد - کوچه دلبخواه
به نوه هايمان سر بزنيم
لبنيات را در ماه رمضان فراموش نکنيد
سؤالات شما پاسخ مسئولين
تور سياحتی-درمانی محلات
خلاقيت، رمز انتقال وقايع انقلاب
بازنشستگی و تغييرات جمعيتی
سهراب کشی