<%-- از اینجا--%>

نشريه ثمر

 

ثمر شماره 301 - تير ماه 1394

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهرشد و بقای صندوق بازنشستگی در سایه مشارکت شما

با توافق هسته ای قدرت منطقه ای ایران اثبات شد

صندو قهای تأمین اجتماعی از حیاط خلوت بودن خارج شدند

سیاست های کلی برنامه ششم و صندوق های بازنشستگی

گزارشی از اولین جشنواره ورزشی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

در گفتگو با محمد رضا رضاییان مدیر کانون بازنشستگی وزارت اقتصاد و دارایی - دفاع از حقوق بازنشستگان مهمترين وظيفه ی کانون

توسعه کارآفرینی و ارتباط آن با برنامه ریزی بازنشستگی

معجزه دستان هنرمند استاد عزیزالله اخوان بازنشسته کشوری
در گفتگو با تاسترگاتز Theaster Gates هنرمند سفالگر باکارگاهی به وسعت یک شهر
دیدار با رضی خداداد هیرمندی نویسنده، مترجم و بازنشسته کشوری - در هر دل آوازی است
احمد قائم مقامی هنرمند خوشنویس فرهنگی باز نشسته
شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سالمندان در جمهوری کره اصلاح درمان و مراقبت بلندمدت
سلامت - این بیماری خاموش
در همایش بین المللی حلال از شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) تقدیر شد
ارزش غذايي لبنيات را جدی بگيريد
ياد - شاهخراسان - استاد اسفنديار معتمدی نويسنده و پژوهشگر و بازنشسته کشوری
کنکاشی در معانی مدارا و نر مخویی در ادبیات فارسی
گفتگو با دکتر واسیلی بابنکو یکلویچ رئیس بازنشسته دانشگاه میخائیل شولوخوف اوفا - روسیه (نوه ها مهم ترین پروژه بعد بازنشستگی ام)
معرفی کتاب
نکاتی درباره خدمات رفاهی بازنشستگان
سلامت - عصاره سير و ليموترش راهي برای باز کردن رگ های قلب