نشريه ثمر

 

ثمر شماره 311 - شهریور 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهپايداری صندوق های بازنشستگی نيازمند توجه ويژه دولت و مجلس

روايتی از فضای اقتصادی کشور و تاثيرات آن بر نظام بازنشستگی

خانه های اميد پاتوق فرهنگی بازنشستگان

برگزاری آزمون استخدامی در نیمه دوم سال

علی ربیعی : پايداری صندوق های بازنشستگی نيازمند توجه ويژه دولت و مجلس

روايت محمود اسلاميان از فضای اقتصادی کشور و تاثيرات آن بر نظام بازنشستگی

نعمت الله ايزدی : ضرورت ثبات تفکر مديريتی در صندوق های بازنشستگی

محمد مهدی انتشاری : خانه های امید پاتوق فرهنگی بازنشستگان
سید غلامرضا هاشمی : سهم قابل توجه صندوق در تولید ناخالص ملی
محمدعلی ابراهیم زاده : ضرورت جلوگیری از نوسانات غیر منطقی حقوق شاغلان
محمود شهشهانی پور : شفافیت وپاسخگویی، کلید اصلی توفیق فعالیت های اقتصادی
اینفو گرافی
گپ و گفت با مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری
گپ و گفت با مدیران ستادی صندوق بازنشستگی کشوری