نشريه ثمر

 

ثمر شماره 313 - آبان ماه 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهنسخه های عدالت بخش

بی تعارف - پاسخ به پرسش ها

آغاز فاز نخست برون سپاری خدمات صندوق

نگارخانه لحظه ها

افتتاح 9 خانه امید بازنشستگان

لایحه قانون دائمی مديريت خدمات کشوری به مجلس می رود

تسويه پاداش پايان خدمت بازنشستگان وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم

مسئولان تهران،به فکر سالمندان تهرانی
کانون های بازنشستگی بازوان مشورتی قوای سه گانه
نماينده بازنشستگان کشوری خواستار همسان سازی
ارائه تورهای ارزان قیمت به بازنشستگان کشوری
دعوت از بازنشستگان برای تماشای فیلم های جشنواره حقیقت
سالمندی، سرنوشت مشترک همگان
اعضای مجمع عالی بازنشستگان کشوری ترتیب دادند: دیدار با نهادهای اثرگذار مطالبات بازنشستگان
توجه جدی به مسائل بازنشستگان
احساس مفید بودن را به سالمندان ببخشیم
دورهمی های صمیمی سالمندان در خانه هایی به نام اميد
حقوق بازنشستگان در فقه اسلام
علم، بازنشستگی نمی شناسد
بين الملل
سلامت - فعالیت های بدنی برای سالمندان شفاست
سلامت - سالم پير شویم
سلامت - پوکی استخوان، شایع ترین بیماری متابولیکی استخوان در سالمندی
سلامت - ويژه آلزايمر
پیشنهاد