نشريه ثمر

 

ثمر شماره319 -فروردين و ارديبهشت ماه 1396

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهبازگشت امنیت و اعتماد به صندوق ها حاصل نگاه دولت یازدهم

جبران ۲۳ درصدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان کشوری

افزایش 15 هزار میلیاردی سرمایه های صندوق های بازنشستگی

آغاز به کار سامانه هوشمند نظارت بیمه تکمیلی

آثار منفی تعدد قوانین دستمزد کارکنان شاغل بر حقوق بازنشستگان

بازگشت املاک نجومی به صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت: اقدامات پیشگرانه صندوق در حوزه امور مالی

گزارش: دولت یازدهم میراث دار بدهی دولت های گذشته
اقتصادی: تدوین سند بیمه سنجی
اقتصادی: مصوبات سلیقه ای مجلس هزینه اضفی بر دوش صندوق
اقتصادی: مساله صندوق ها صدر توجهات مسوولان قرار گیرد
گزارش اقتصادی: سهام بیمه ملت چگونه واگذار شد
میزگرد اقتصادی: واگذاری شرکت های زیان ده و کم بازده نیاز به کارشناسی دارد
گزارش: اطلاع رسانی جامع، رمز موفقیت واگذاری سهام بیمه ملت
میزگرد اجتماعی: خانه های امید پرچم دار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صندوق
اجتماعی: سفیران ورزشی صندوق در 25 استان کشور
اجتماعی: افزایش 10 درصدی سرمایه بیمه عمر و حادثه
اجتماعی: توجه ویژه صندوق به ارزش های دفاع مقدس
میزگرد اجتماعی: مجمع عالی، پل ارتباطی دولت و جامعه بازنشستگی
شماره 2500 پاسخگوی بازنشستگان کشوری می شود
آسودگی بازنشستگان با صندوق بازنشستگی الکترونیک
پرتال پایش، بازتاب تجربه و خردمندی بازنشستگان
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بازوی پژوهشی صندوق
گزارش و تحلیل: وام ضروی بازنشستگان، ضرورتی امیدوارکننده
گزارش و تحلیل: سفیران آلزایمر نمایندگان سلامت بازنشستگان
گزارش و تحلیل: فراز و فرود قدرت خرید مستمری بگیران صندوق