نشريه ثمر

 

ثمر شماره321 -تير ماه 1396

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهیادداشت: المپیک جهانی؛ آینده ا ی که دور نیست

گام اول: رقابت های دوست داشتنی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

جداول نفرات برتر مسابقات ورزشی استان ها

گام دوم: همتی به بلندای دماوند

گرافیک اطلاع رسان

گزارش تصویری

گزارش: نگاه بلندمدت صندوق بازنشستگی کشوری به ورزش بازنشستگان
تنها 20 درصد جامعه ورزش می کنند
گزارش مسابقات شطرنج
گزارش مسابقات شنا
گزارش مسابقات تیراندازی
گزارش مسابقات دارت
گزارش مسابقات تنیس روی میز
بازنشستگان باید حرفه خود را ادامه دهند
صندوق بازنشستگی کشوری گنجینه ای از سرمایه انسانی است
بیانیه اختتامیه
گام سوم: حرف های ماندگار
تکیه بر توان بازنشستگان
به سوی المپیاد ورزشی بازنشستگان
حمایت از برگزاری فوتبال بازنشستگان
حضور بهترین ها در تهران
استقبالی فراتر از تصور
لبخندی که قیمت ندارد
سال 96 نقطه عطف رقابت ها
دیدید معلولیت، محدودیت نیست
موفق در خانه، حرفه ای در ورزش
مسابقات جهانی برگزار شود
گزارش بین الملل: سالمندترین قهرمانان المپیک جهان/ المپیک سالمندان در بلژیک