اخبار 1397/10/25 آخرین به روز رسانی
RSS
43494118
Skip Navigation Links / راهنمای تلفن گويا   
شماره تلفن گويا صندوق بازنشستگی 88968430 - 021


 پيگيری نامه ها
با اعلام شماره وارده دبيرخانه مرکزی صندوق بازنشستگي کشوري امكان رديابي نامه در چهار وضعيت بيان مي شود.

دبيرخانه مرکزی صندوق بازنشستگي بايد به صورت عددی 8 رقمی که دو رقم سمت چپ آن نشاندهنده سال ثبت نامه می باشد به سيستم داده شود.
مثال: برای رديابی نامه شماره 1255 که در سال 82 در دبيرخانه سازمان ثبت شده بايد عدد 82001255 وارد شود

 1. هنوز اقدامي در مورد اين نامه صورت نگرفته است.
 2. اين نامه در تاريخ ........ به كارشناس مربوطه ارجاع گرديد.
 3. اين نامه در تاريخ ........ توسط کارشناس مربوطه اقدام گرديد.
 4. در تاريخ ....... پاسخ نامه صادر گرديد.

 اطلاع از آخرين حقوق ( باوارد کردن شماره دفترکل و شماره شناسنامه)

 • براي بازنشستگاني كه از صندوق بازنشستگي حقوق دريافت ميدارند.
  اعلام ريز آخرين فيش حقوقي از طريق صوتی
  1- 2- ارسال آخرين فيش حقوقی از طريق فکس
 • برای ساير بازنشستگان
  اعلام آخرين حقوق مندرج در حکم آنها از طريق صوتی

 دريافت حکم حقوقی ( با وارد کردن شماره دفترکل و شماره شناسنامه)

 • 1-3) دريافت آخرين حکم از طريق فکس
 • 2-3) دريافت ساير احکام از طريق فکس (شامل: حکم برقراری - حکم برقراری وراث - حکم اطلاحی - حکم قطع حقوق - حکم برقراری مجدد حقوق - حکم انتقال - حکم اصلاح وراث - آخرين حکم ترميم حقوق)

 راهنمای گويای مراجعين ( به صورت صوتی و فکس)

 • 1-4) مدارک و شرايط برقراری حقوق بازنشستگی (شامل: مدارک و شرايط بازنشستگی اختياری - مدارک و شرايط بازنشستگی توافقی - مدارک و شرايط بازنشستگی اجباری - مدارک و شرايط ازکار افتادگی)

 • 2-4) مدارک و شرايط برقراری حقوق موظفی (شامل: اطلاع از وراث واجد شرايط - مدارک و شرايط بازنشسته متوفی - مدارک و شرايط شاغل متوفی)

 • 3-4) مدارک و شرايط انتقال سوابق بيمه ای (شامل: اطلاع از شرايط انتقال کسور - اطلاع از مراحل انتقال کسور - اطلاع از مدارک مورد نياز - اطلاع از مدارک مورد نياز دستورالعمل 35 سازمان مديريت)

 اطلاع از ادارات صندوق بازنشستگی کشوری

 • 1-5)  آدرس سايت صندوق بازنشستگی
 • 2-5)  اداره های مرکزی صندوق و استان تهران
 • 3-5)  اداره های مراکز استانها
 • 1-3-5)  استانهای شرقی کشور ( خراسان - سمنان - سيستان - کرمان)
 • 2-3-5) استانهای غربی کشور ( آذربايجان شرقی و غربی - اردبيل - ايلام - کردستان - کرمانشاه)
 • 3-3-5) استانهای جنوبی کشور ( بوشهر - خوزستان - فارس - کهکيلويه - هرمزگان)
 • 4-3-5) استانهای مرکزی کشور ( اصفهان - چهارمحال - زنجان - قزوين - قم - لرستان - مرکزی - همدان - يزد)
 • 5-3-5) استانهای شمالی کشور ( گلستان - گيلان - مازندران)

 طرح سئوال و ارائه انتقاد و پيشنهاد

 • 1-6) گذاشتن سئوال، انتقاد يا پيشنهاد
  1-1-6) شنيدن سئوال ضبط شده
  2-1-6) ضبط مجدد سئوال
  3-1-6) ارسال سئوال
  4-1-6) حذف سئوال
 • 2-6) دريافت جواب

ازطريق وارد کردن شماره سئوال، جواب مورد نظر اعلام می گردد.

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.