1395/11/25 - دعوت از بازنشستگان کشوری برای حضور در نمایشگاه صندوق های بازنشستگی
نمايشگاه «صندوق هاي بازنشستگي؛ پيشران توسعه ملي» از 24 تا 26 بهمن ماه جاري در محل مصلي تهران در حال برگزاري است و حضور بازنشستگان ارجمند کشوري موجب رونق بيشتر اين رويداد ملي مي شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، نمايشگاه «صندوق هاي بازنشستگي؛ پيشران توسعه ملي» از 24 تا 26 بهمن ماه جاري در محل مصلي تهران در حال برگزاري است و صندوق بازنشستگي کشوري و هلدينگ ها و شرکت هاي آن نيز در اين رويداد بزرگ حضور فعال دارند که قطعا با حضور بازنشستگان ارجمند کشوري، به عنوان صاحبان اصلي سرمايه هاي صندوق هاي بازنشستگي، رونق بيشتري مي گيرد.
به همين منظور از بازنشستگان کشوري دعوت مي شود تا در اين رويداد بزرگ اقتصاد ملي در سال "اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل" حضور يابند.
نخستين گردهمايي بزرگ صندوق هاي بازنشستگي به همت معاونت اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با حضور چهار صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي فولاد و صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير از ?? تا ?? بهمن ماه جاري در محل مصلي تهران برگزار مي شود تا چهره جديد صندوق هاي بازنشستگي در بخش اقتصادي و نقش آن ها در توسعه ملي کشور به نمايش گذاشته شود.